Velkommen til Foresattportalen!

Portalen blir midlertidig stengt i tidsrommet 8. til 22. november. Årsaken er at Lillehammer kommune skal gjennomføre en omfattende oppdatering av opptakssystemet.